Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej

Prezes Zarządu: Jan Zimroz, Lubin
Wiceprezes Zarządu: Anna Jaśkowska, Legnica
Wiceprezes Zarządu: Franciszek Kwaśniak, Legnica
Sekretarz Zarządu: Monika Gazda, Lubin
Skarbnik: Jan Zarzycki, Polkowice
Członek Zarządu: Alfreda Walkowska, Legnica
Członek Zarządu: Stanisław Ostrowski, Lubin
Członek Zarządu: Ewa Szymańska, Legnica
Członek Zarządu: Marek Śledź, Legnica