Prezes Zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej


mgr inż. Jan Zimroz

Życiorys

 • Wykształcenie
  • 1975 - 1980 Politechnika Wrocławska, Wydział Górniczy, dyplom mgra inż. górnika.

 • Wykształcenie uzupełniające
  • 1985 - 1986 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu - Podyplomowe Studium "Doskonalenie organizacji i zarządzania".
  • 1987 - 1988 Politechnika Wrocławska - Podyplomowe Studium "Geotechnika i budownictwo podziemne".
  • 1992 Centrum Prywatyzacji w Ryni k/Warszawy - kurs dla członków rad nadzorczych, egzamin państwowy, wpis na listę Ministra Skarbu.
  • 1995 Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach – "Studium bankowości dla kadry kierowniczej".
  • 1997 - 1998 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu - "Studium finansów".
  • 2003 Centralny Instytut Ochrony Pracy – szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami z zakresu BHP.
  • 2003 - 2004 Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy "Teologiczne studium społeczne".
  • 2006 Urząd Służby Cywilnej – Szkolenia Generalne Korpusu Służby Cywilnej.

 • Doświadczenie zawodowe
  • 1980 - 1986 Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud w Lubinie (obecnie PeBeKa SA) - samodzielne stanowiska w dozorze ruchu.
  • 1986 - 2010 Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu - nadzór nad działalnością zakładów górniczych w woj. Dolnośląskim (kopalnie rud miedzi, węgla brunatnego, gazu, surowców skalnych i mineralnych).
   • starszy inspektor, nadinspektor, od 1993 urzędnik mianowany,
   • 1999 - 2006 Dyrektor Urzędu,
   • Stopień górniczy – Generalny Dyrektor Górniczy II stopnia,
   • udział w pracach wielu komisji i zespołów problemowych w zakresie techniki, bezpieczeństwa oraz zagrożeń w górnictwie,
   • odznaczenia państwowe, resortowe i honorowe,
   • biegły sądowy w dziedzinie górnictwa,
  • od 2010 KGHM Poska Miedź S.A., Gł. Inżynier ds. Technologii Górniczej.

 • Działalność publiczna
  • 1975 - 1980 Działalność w Duszpasterstwie Akademickim przy Klasztorze O.O. Dominikanów we Wrocławiu.
  • 1980 - 1989 Działalność w Stowarzyszeniu Katolickim SPK w Lubinie, m.in. Przewodniczący Zespołu Synodalnego Parafii Salezjańskich Lubina w czasie Synodu Archidiecezji Wrocławskiej.
  • 1988 - 1990 Komitet Obywatelski "Solidarność" w Lubinie, współzałożyciel, członek Prezydium.
  • 1990 - 1994 Radny Rady Miejskiej w Lubinie, Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta.
  • 1990 - 1998 Chrześcijańska Demokracja – Stronnictwo Pracy, Prezes Koła, Wiceprezes Zarządu Okręgowego we Wrocławiu, Wiceprzewodniczący Rady Głównej.
  • 1994 i nadal Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lubina TERAZ LUBIN, członek założyciel, wiceprezes Zarządu.
  • 1996 - 2001 Akcja Wyborcza Solidarność, członek Rady Regionalnej w Legnicy, Pełnomocnik Terenowego Komitetu Wyborczego AWS w Lubinie.
  • 1996 i nadal Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej, Członek Zarządu, Wiceprezes, od roku 2001 Prezes Zarządu Diecezjalnego Instytutu AK, członek Rady Krajowej Akcji Katolickiej.
  • 1998 - 2002 Radny Powiatu Lubińskiego, przewodniczący Klubu Radnych AWS.
  • 2007 i nadal I Synod Diecezji Legnickiej – członek Komisji ds. Katolików Świeckich.

 • Inna działalność
  • 1991 - 1998 Cuprum Bank S.A. w Lubinie, członek Rady Banku (sekretarz, wice - przewodniczący).
  • od 1997 i nadal Członek Rad Nadzorczych: INTERFERIE Sp. z o.o. w Lubinie oraz LSI S.A. w Lubinie, Członek Rady Społecznej WOMP w Lubinie, obecnie Członek Rady Nadzorczej KSS S.A. w Złotoryi.
  • 1999 – 2006 Działalność w Stowarzyszeniu Techników i Inżynierów Górnictwa, członek Zarządu Okręgu.

 • Zainteresowania
  • Polityka, nauczanie społeczne Kościoła, bankowość, narciarstwo.