Prezes Zarządu Akcji Katolickiej Diecezji Legnickiej


mgr inż. Jan Zimroz

Życiorys

 • Wykształcenie
  • mgr inż. górnik, Politechnika Wrocławska, Wydział Górniczy

 • Wykształcenie uzupełniające
  • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu - Doskonalenie organizacji i zarządzania
  • Politechnika Wrocławska - Geotechnika i budownictwo podziemne
  • Centrum Prywatyzacji w Ryni k/Warszawy - kurs dla członków rad nadzorczych, egzamin państwowy, wpis na listę Ministra Skarbu
  • Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach – Studium bankowości dla kadry kierowniczej
  • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu - Studium finansów
  • Diecezjalne Centrum Edukacyjne w Legnicy - Teologiczne studium społeczne
  • Urząd Służby Cywilnej – Szkolenia Generalne Korpusu Służby Cywilnej

 • Doświadczenie zawodowe
  • Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud w Lubinie (obecnie PeBeKa SA) - samodzielne stanowiska w dozorze ruchu
  • Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu - nadzór nad działalnością zakładów górniczych w woj. Dolnośląskim (kopalnie rud miedzi, węgla brunatnego, gazu, surowców skalnych i mineralnych). W latach 1999 - 2006 Dyrektor Urzędu, Stopień górniczy – Generalny Dyrektor Górniczy II stopnia, udział w pracach wielu komisji i zespołów problemowych w zakresie techniki, bezpieczeństwa oraz zagrożeń w górnictwie, odznaczenia państwowe, resortowe i honorowe
  • KGHM Cuprum we Wrocławiu, Dyrektor OBR; KGHM Polska Miedź S.A., Gł. Inżynier ds. Technologii Górniczej, Dyrektor ds. Inwestycji
  • Członek Rady Górniczej przy Ministrze Środowiska

 • Działalność publiczna
  • Działalność w Duszpasterstwie Akademickim przy Klasztorze O.O. Dominikanów we Wrocławiu; Działalność w Stowarzyszeniu Katolickim SPK w Lubinie
  • Komitet Obywatelski "Solidarność" w Lubinie, współzałożyciel, członek Prezydium (1988 – 1990)
  • Radny Rady Miejskiej w Lubinie, Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta (1990 – 1994)
  • Chrześcijańska Demokracja – Stronnictwo Pracy (1990 - 1998 Prezes Koła, Wiceprezes Zarządu Okręgowego we Wrocławiu, Wiceprzewodniczący Rady Głównej). Przewodniczący Rady Fundacji Im. Ignacego Paderewskiego we Wrocławiu
  • 1996 - 2001 Akcja Wyborcza Solidarność, członek Rady Regionalnej w Legnicy, Pełnomocnik Terenowego Komitetu Wyborczego AWS w Lubinie
  • Radny Powiatu Lubińskiego, przewodniczący Klubu Radnych AWS (1998 – 2002)
  • Od 1996 Akcja Katolicka Diecezji Legnickiej, Członek Zarządu, Wiceprezes, Prezes Zarządu DIAK, członek Rady Krajowej Akcji Katolickiej
  • Członek Komisji ds. Katolików Świeckich I Synodu Diecezji Legnickiej; członek Rady Katolików Świeckich Przy Biskupie Legnickim

 • Inna działalność
  • Współzałożyciel Cuprum Bank S.A. w Lubinie, członek Rady Banku (1991 – 1998); Członek wielu rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa; Członek Rady Społecznej WOMP
  • Działalność w Stowarzyszeniu Techników i Inżynierów Górnictwa, stowarzyszeniach społecznych i samorządowych