27.05.2011 - Marek Śledź wyrusza na pielgrzymkę
''Santo Subito - Ora Pro Nobis''