3.09.2016 - Pilegrzymka Osób Niepełnosprawnych do Krzeszowa