2.06.2012 - Akcja Katolicka w Krzeszowie na Uroczystościach 20-lecia diecezji i 15-lecia koronacji obrazu MB Łaskawej