Formacja członków Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich i zasadniczym jej celem jest formacja duchowa swoich członków, która realizuje się przez:

  • wielkopostne i adwentowe spotkania formacyjne,
  • uczestnictwo w regionalnych i parafialnych spotkaniach formacyjnych,
  • udział w konferencjach i prelekcjach dotyczących życia duchowego,
  • uczestnictwo w fakultetach i studiach semestralnych z zakresu wiedzy teologicznej, filozoficznej i historii Kościoła,
  • systematyczne studiowanie i wspólne rozważanie materiałów formacyjnych Akcji Katolickiej,
  • lektura pisma świętego, encyklik i dokumentów Ojców Kościoła a także czasopism i wydawnictw Kościelnych.