Cele Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka pragnie pogłębić formację chrześcijańską oraz organizować świeckich do współpracy z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Akcja Katolicka realizuje swoje cele przez:

  • Ukierunkowanie życia intelektualnego i kulturalnego na zadania apostolskie.
  • Przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego.
  • Reagowanie na zagrożenia wiary i moralności.
  • Zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła.
  • Kształcenie działaczy katolickich.
  • Wychowanie do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym.