Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej


ks. prof. dr hab. Jan Klinkowski

Życiorys

 • Urodzony 13.06.1962 w Chojnowie.
 • W 1977 r. ukończył szkołę podstawową w Rokitkach.
 • Matura w II LO w Legnicy w 1981 r.
 • W 1987 r. po ukończonych studiach ze stopniem magistra na PWT we Wrocławiu przyjął święcenia kapłańskie od J. Em. Ks. Kard. Henryka Gulbinowicza.

 • Praca duszpasterska:
  • Par. św. Barbary w Walimiu – 30.06.1987 - 26.06.1989,
  • Par. św. Elżbiety we Wrocławiu – 26.06.1989 - 23.12.1991,
  • Par. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Legnicy – 23.12.1991 - 27.06.1994,
  • Par. św. Jacka w Legnicy – 25.06.1996 - 22.06.1998,
  • Dyrektor Diecezjalnego Kolegium Teologicznego w Legnicy – 22.06.1998 - 16.12.2005,
  • Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej – od 15.09.1997, funkcja pełniona od powstania Akcji Katolickiej do chwili obecnej,
  • Zastępca moderatora Stowarzyszenia pod nazwą Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II w Diecezji Legnickiej (od 04.03.2006 do dziś),
  • Przewodniczący komisji ds. katolików świeckich Synodu Diecezji Legnickiej,

 • Studia licencjackie na PWT ukończył w 1991 r. przedstawiając pracę pt. Postać Jezusa Cudotwórcy w świetle nowożytnej teologii biblijnej.
 • W latach 1994-1996 odbył studia doktoranckie z zakresu teologii biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uwieńczone w 1999r. obroną rozprawy doktorskiej pt. Technika zużytkowania Starego Testamentu w Ewangeliach synoptycznych.
 • W okresie 03.09.1990 do 31.12.1991r. był zatrudniony jako nauczyciel katecheta w Szkole podstawowej nr 106 we Wrocławiu. W okresie 01.01.1992 do 31.08.1994 był zatrudniony jako nauczyciel katecheta w Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy. Zajęcia dydaktyczne Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy i Kolegium Teologicznym w Wałbrzychu podjął od 1993 r. Po przerwie na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim podjął zajęcia dydaktyczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Legnicy, Diecezjalnym Kolegium Teologicznym w Legnicy, w Wałbrzychu i Jeleniej Górze. W okresie 01.09.1996 - 31.08.1998 był jeszcze zatrudniony jako nauczyciel katecheta w Zespole Szkół Rolniczych w Legnicy. Od 2005 wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym w Świdnicy. W chwili obecnej zajęcia dydaktyczne prowadzi w Wyższych Seminariach Duchownych w Legnicy, Świdnicy i we Wrocławiu.
 • 14 marca 2001 został mianowany adiunktem w Instytucie Teologii Systematycznej przy Katedrze Teologii Biblijnej we Wrocławiu. Uczestniczył w przygotowaniu siedemdziesięciu dwóch prac magisterskich na seminarium teologii biblijnej, a następnie na seminarium z Nowego Testamentu pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Tomasza Hergesela i s. prof. dr hab. Ewy J. Jezierskiej.
 • 11 maja 2009 r. na podstawie ogólnego dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pod tytułem: Analiza dramatyczna Ewangelii św. Jana uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej.
 • Obecnie jest kierownikiem katedry Egzegezy Ksiąg Starego Testamentu na Papieskim Wydziale Teologicznym i pod jego kierunkiem przygotowywane są kolejne prace magisterskie i rozprawy doktorskie. Jest założycielem i dyrektorem Studium Turystyki Biblijnej.